Varenie

CHOCHP má u nás každý desiaty človek nad 40 rokov!

CHOCHP má u nás každý desiaty človek nad 40 rokov!
67views

Viac ako 10 % Bulharov vo veku nad 40 rokov trpí chronickou obštrukčnou chorobou pľúc (CHOCHP), podľa údajov odborníkov ministerstva zdravotníctva. Počet chorých je u nás vyšší ako európsky priemer (4 – 6 %) a hlavným dôvodom je masové užívanie tabaku v Bulharsku. CHOCHP je bežné respiračné ochorenie a podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) bol počet úmrtí na ňu v roku 2019 približne 3,23 milióna.AstraZeneca Bulharsko to pripomína pri príležitosti Svetového dňa CHOCHP (15. novembra). . Cieľom je zvýšiť povedomie o ochorení, rizikových faktoroch a možnostiach liečby.

CHOCHP je bežný problém, ktorý postihuje najmä starších ľudí, ktorí fajčia. Ochorenie vzniká postupne v priebehu času, často v dôsledku kombinácie rizikových faktorov, a to aktívneho alebo pasívneho fajčenia, výkonu povolania súvisiaceho s expozíciou prachu, výparov alebo chemikálií, znečisteného ovzdušia. V zriedkavých prípadoch môže byť CHOCHP výsledkom vrodeného pľúcneho problému, ako aj špecifickej genetickej poruchy.

Najčastejšími príznakmi ochorenia sú dýchavičnosť, pretrvávajúci kašeľ alebo taký, ktorý produkuje veľa sekrétov. Poplašným signálom môže byť aj pískanie alebo pískanie na hrudi pri dýchaní, pocit extrémnej únavy a/alebo ťažoby na hrudi. V pokročilejších štádiách CHOCHP sťažuje vykonávanie bežných denných činností doma alebo v práci.

Pacienti s CHOCHP majú zvýšené riziko ďalších zdravotných problémov, ako sú pľúcne infekcie (chrípka alebo zápal pľúc), rakovina pľúc, srdcové choroby, oslabené svaly a krehkejšie kosti, depresia, úzkosť.

Jednou z hlavných metód diagnostiky ochorenia je spirometria, test, ktorý ukazuje, ako dobre fungujú pľúca pacienta, meraním rýchlosti a množstva vzduchu, ktoré môže vdýchnuť a vydýchnuť. Vyšetrenie je bezbolestné a výsledky interpretuje pľúcny špecialista.

V roku 2023 bude kampaň organizovaná Globálnou organizáciou pre liečbu CHOCHP (GOLD) prebiehať pod heslom „Dýchanie je život – konajte včas“. Je zameraná na lepšiu informovanosť o rizikových faktoroch, ktoré sa podieľajú na vzniku a rozvoji ochorenia, zlepšenie možností prevencie a liečby.

WHO zaraďuje CHOCHP do Globálneho akčného plánu na prevenciu a kontrolu neprenosných chorôb a Programu OSN pre trvalo udržateľný rozvoj do roku 2030. Viac informácií o chorobe je zverejnených na www.azcare.bg.

Špecialisti z Akadémie lekárskych vied vykonali 15. októbra bezplatné funkčné testy pri príležitosti Svetového dňa CHOCHP.

Leave a Response

Veronika Bocková
Ahoj! Som Veronika Bočkova, známa slovenská reportérka a redaktorka. Zdieľam s vami užitočné rady, články o záhradkárstve a varení. Dúfam, že budete spokojní a dozviete sa veľa zaujímavého z článkov, ktoré som pripravil!