Varenie

Stanimir Mihailov – manažér NHOC: Pacienti budú informovaní prostredníctvom SMS v reálnom čase o vykonaných zdravotných aktivitách

Stanimir Mihailov - manažér NHOC: Pacienti budú informovaní prostredníctvom SMS v reálnom čase o vykonaných zdravotných aktivitách
63views

„Pracujeme a dúfam, že už čoskoro budú pacienti informovaní SMS správou na telefóne alebo notifikáciou po registrácii v aplikácii „E-zdravie“ o prijatých informáciách v ich zdravotnej kartotéke. Vďaka týmto upozorneniam budú mať pacienti informácie o zaregistrovaných záznamoch v ich profiloch pacientov v reálnom čase.

Poskytuje informácie o vykonávanom lekárskom a zubnom ošetrení a ďalej podporuje kontrolnú činnosť. Vítame účasť všetkých pacientov na kontrole činnosti, poskytovaním informácií o neregulovaných aktivitách“, uviedol Stanimir Mihailov – manažér NHIF počas 10. ročníka zdravotníckej konferencie „Inovácie a osvedčené postupy v sektore zdravotníctva“, organizované „kapitálom“ .

Dodal, že kontrola je zárukou bezpečnosti vynaložených prostriedkov. „Očakávame, že sa pacienti ohlásia vždy, keď zistia nezrovnalosti vo vykonávanej zdravotnej činnosti alebo vydaných liekoch, ako aj pomoc našich odborníkov. Budeme vykonávať prísnu kontrolu lekárskej činnosti posilnením kontrol v reálnom čase, sledovaním záznamov v Národnom zdravotníckom informačnom systéme (NZIS) v reálnom čase, analyzovaním a poskytovaním údajov kontrolným jednotkám.

Ďalším dôrazom v práci NHIF bude zavedenie individuálneho posudzovania sťažností podaných pacientmi. Pracujeme na vytvorení jednotiek na komunikáciu so sťažovateľmi,“ vysvetlil Mihailov.

NZIF na čele s ním bude teraz vykonávať kontrolu v reálnom čase a nie následne, pretože má prístup k záznamom, ktoré sú v NZIS podľa rôznych kritérií – klinické cesty, zdravotnícke zariadenia atď. Odtiaľ budú informácie odoslané NHIF a RHIF, keď algoritmy ukážu, že došlo k porušeniu. Sledovaním toho, čo sa deje v reálnom čase, sa inšpektori NHIF pokúsia zlepšiť kvalitu zdravotníckych služieb.

NZIF je verejnou finančnou inštitúciou a dôraz pri jej riadení by mal smerovať na plánovanie a stanovovanie rozpočtov na základe reálnych údajov o potrebách, ako aj spravodlivejšie rozdeľovanie finančných prostriedkov zo svojho rozpočtu na zdravotnícke pomôcky, lekársku pomoc, lieky, pomocné prostriedky pre zdravotne postihnutých a na prevozy na liečenie do zahraničia.

„Dôležitý dôraz je kladený na plánovanie a predvídateľnosť v práci inštitúcie. Analytická činnosť NHIF sa bude rozširovať, keďže máme archív vyše 20 rokov.

Rozpočet je náš stabilný základ. Návrh rozpočtu na rok 2024 bude väčší ako tento rok. Plánuje sa navýšenie financií, má to byť na všetky výdavky a perie. V novom rozpočte je prioritou podpora prevencie, smerovanie financií do ambulantnej starostlivosti, ako aj podpora ambulancií a lekární na ťažko dostupných miestach, ktoré ako jediné spĺňajú kritériá. V súčasnosti sa ešte len dohodne návrh rozpočtu.

Ďalším dôležitým zameraním je elektronické zdravotníctvo. Digitalizácia lekárskych a finančných výkazov a nadviazanie komunikácie s NHIF umožňuje výrazné rozšírenie kontroly vykonávanej ministerstvom financií. Teraz existuje technická možnosť kontroly overovacích kódov liekov, ktoré hradí NHIF a ktoré sa vzťahujú na zdravotne poistených pacientov v nemocniciach. Inovoval sa informačný systém NZIF, zaviedla sa komunikácia so SESPA, registrom lekární a systémom overovania liečiv. NHIF bude po novom hradiť len lieky skutočne podané pacientom,“ zhrnul manažér ústavu.

Dialóg s partnermi NHIF – BLS a Stomatologickou a farmaceutickou úniou, ako aj pacientskymi organizáciami, je podľa neho pravidelný.

Margarita BLAGOEVOVÁ

Leave a Response

Veronika Bocková
Ahoj! Som Veronika Bočkova, známa slovenská reportérka a redaktorka. Zdieľam s vami užitočné rady, články o záhradkárstve a varení. Dúfam, že budete spokojní a dozviete sa veľa zaujímavého z článkov, ktoré som pripravil!